คำแนะนำการจดจำตำหนิรูปพรรณ บุคคล และ ยานพาหนะคนร้าย

การก่ออาชญากรรมการก่อการร้าย ถือได้ว่า เป็น การกระทำของบุคคลทั้งสิ้นบุคคลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ของผู้กระทำดังที่ เรา เรียก กัน ว่า "คน ร้าย" หรือ "ผู้ ร้าย" ประกอบกับวิวัฒนาการ ทาง เทคโนโลยีปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่างรวด เร็ว จึงทำ ให้การกระทำความผิดของคนร้ายมักจะใช้ ยานพาหนะต่างๆ เพื่อการหลบหนีอย่างรวดเร็วพาหนะที่ใช้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในช่วง เวลาที่คนร้ายกระทำความผิดและหลบหนี นั้น คนร้ายย่อมพยายามจะใช้ เวลาให้รวดเร็วที่สุดเพื่อมิให้ผู้ใดพบเห็นและจะให้ลอดพ้นจากการสืบสวนติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานรักษา ความปลอดภัยหรือประชาชนทั้งหลายย่อมมีโอกาสได้พบเห็นการกระทำความผิดได้ง่ายกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ เนื่องจากหากคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจมักจะไม่กระทำความผิดดังนั้นการที่ท่านำได้มีโอกาสพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว แล้วนั้น ถ้าท่านได้ถูกซักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่าน อาจ จดจำได้เฉพาะเหตุกว้างๆ เท่านั้น ในรายละเอียดอันสำคัญ เช่น รูปพรรณ ของคนร้ายการหลบหนีด้วย วิธีใดท่านอาจจะตอบไม่ถูก ทั้งนี้เพราะท่านอาจ ไม่สนใจมากนักหรืออาจเนื่องจากการที่ท่านยังไม่ทราบว่าหลักการที่จะสังเกตจดจำ รูปพรรณคนร้ายยานพาหนะ ที่ใช้หลบหนีเป็นอย่างไร และมีความ สำคัญอย่างไรจึงต้องจดจำสิ่งเหล่า นั้น

การจดจำตำหนิรูปพรรณของคนร้ายยานพาหนะของคนร้ายได้ดีนั้นมีความสำคัญมากต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษทั้งนี้ เนื่องจาก ถ้าท่านสามารถจดรูปร่างหน้าตาตำหนิรูปพรรณ ของคนร้ายและลักษณะรูปพรรณคล้ายกับข้อมูลของท่านหรือนำไปสเกตช์ภาพคนร้ายแล้วประกาศ  สืบจับโดยทั่วไปส่วนยานพาหนะที่ใช้นั้นย่อมเป็นแนวทางในการสืบสวนไปถึงตัวผู้เป็นเจ้าของและผู้ที่ใช้ยานพาหนะนั้นซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าคนร้าย ที่ได้กระทำความผิดอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่งในผลงานของตำรวจที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากที่ พลเมืองดีเช่นท่านทั้งหลายได้แสดงความสามารถในการสังเกตจดจำตำหนิพรรณคนร้าย และ ยานพาหนะที่ใช้เป็นอย่างดีเป็นผลให้ตำรวจสามารถ พิชิตคดีสำคัญๆ แล้วได้ตัวคนร้ายมาลงโทษในที่สุด  ดังนั้น เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างตำรวจกับประชาชนในอันที่จะป้องกันปราบปราม อาชญากรรมการก่อความวุ่นวายต่างๆ พวก เราต้องช่วยกันทุกวิถีทางในอันที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุ หรือหากมีเกิดขึ้นเราก็สามารถจดจำข้อมูลของ   คนร้าย และนำมาลงโทษได้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแก่สังคมหรือสถานที่ที่ท่านดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป  ในการนี้จึงขอแนะนำ วิธีการจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายลักษณะยานพาหนะต่างๆ มาให้ท่านได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตจดจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนิ          รูปพรรณของคนร้ายหากท่านสามารถจดจำรายละเอียดได้มากโอกาสที่ทางตำรวจจะจับกุมคนร้ายก็มีมากขึ้นด้วย

การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคลหรือคนร้าย
1.
หลักการของการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณมีดังนี้

1.1 สังเกตจดจำสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก

1.2 สังเกตจดจำลักษณะเด่นตำหนิไปสู่ลักษณะปกติธรรมดา

1.3 พยายามอย่าจดจำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้จดจำบางอย่างที่ท่านจดจำได้อย่างแม่นยำ

1.4 เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วอย่าถามผู้อื่นว่าเห็นอะไรให้รีบบันทึกตำหนิรูปพรรณที่ท่านเห็นและจดจำได้ลงในสมุดหรือกระดาษโดยทันที

1.5 มอบรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

2. สิ่งที่สามารถจดจำได้ง่ายและควรจดจำก่อน

2.1 เพศเป็นชายหญิงกระ เทย

2.2 วัยเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่แก่ ฯลฯ อายุประมาณเท่าใด

2.3 รูปร่าง สูง  เตี้ย อ้วน ผอม สันทัด ฯลฯ

2.4 ผิว เนื้อ ขาว ขาว เหลือง ดำ ซีด เหี่ยว ย่น ฯลฯ

2.5 เชื้อชาติดูจากใบหน้าเป็นคนไทย จีน ลูก ครึ่ง แขก ฯลฯ

2.6 รูปหน้า รูปไข่  กลม ยาว เหลี่ยม ฯลฯ

2.7 ผม สั้น หงอก หนา หยิก ตัด ทรงอะไร หวี อย่างไร ฯลฯ

2.8 ปาก กว้าง แคบ ใหญ่ ริม ฝี ปาก หนา ฯลฯ

2.9 หู กาง ใหญ่ เล็ก ติ่ง หู แหลม ฯลฯ

2.10 ตา เล็ก โต พอง โปน ตา ชั้น เดียว สอง ชั้น ตา เข  สวมแว่นตาแว่นกัน แดด ฯลฯ
3.
สิ่งที่เป็นจุดเด่นผิดปกติตำหนิที่อาจจดจำได้ง่าย

3.1 ตำหนิแผลเป็นบนใบหน้าไฝ ปาน หูด เนื้อ ติ่ง มีลักษณะอย่างไรอยู่ส่วนไหนของร่าง กาย

3.2 แผลเป็น มีลักษณะอย่างไรขนาดเท่าใดอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย

3.3 ลายสัก สักรูปอะไรสีอะไรอยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย

3.4 ความพิการตาบอดหูหนวกใบ้แขนขาด้วนลีบปากเบี้ยว ฯลฯ

3.5 ท่าทางการเดินเดินตัวตรงตัวเอียงขากะเผลก

3.6 สำเนียงการพูดพูดช้า พูดเร็วติดอ่างสำเนียงเป็นคนไทย จีน ฝรั่ง หรือ สำเนียงคนภาคใด

3.7 การกระทำบ่อยๆสูบบุหรี่จัดพูดเอามือปิดปากติดยาเสพติดเวลาพูดเอามือล้วงกระเป๋า

3.8 การแต่งกายจดจำเสื้อกางเกงเช่นแขนสั้น-ยาว ขาสั้น-ยาว ฯลฯ แบบของเสื้อกางเกงเช่นยีนเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเครื่องแบบนักศึกษาสีอะไรลายแบบไหนมี ตัวเลขอะไรหรือไม่รองเท้าที่สวมเป็นชนิดใดสีอะไรแบบใด

3.9 เครื่องประดับมีเครื่องประดับอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดเช่นแว่นตานาฬิกาแหวนสร้อยกระเป๋าถือ ฯลฯ
4.
กรณีที่คนร้ายมีการพรางใบหน้า

เช่น สวมแว่นตากันแดดสวมหมวกกันน็อคคลุมศรีษะด้วยถุง ฯลฯ ก็ให้พยายามจดจำสิ่งที่ใช้พรางและจดจำส่วนอื่นๆของร่างกายที่มิได้พรางและจดจำ ได้ ง่ายดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วการสังเกตจดจำยานพาหนะของคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย
1.
มีหลักใหญ่ๆ ดังนี้

1.1 สังเกตจดจำสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็น ยาก

1.2 สังเกตจดจำตำหนิรอยชนสติกเกอร์จุดเด่นต่าง ๆ

1.3 พยายามสังเกตอย่าจดจำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้จดจำบางสิ่งที่ท่านจำได้อย่างแม่นยำ

1.4 เมื่อคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วอย่างถามผู้อื่นว่าเห็นอย่างไรให้รีบบันทึกลักษณะเอาไว้ทันที

1.5 มอบรายละเอียดให้กับตำรวจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.
สิ่งที่สามารถจดจำได้ง่ายและควรจดจำก่อน

2.1 ประเภทรถจักรยานยนต์รถเก๋งส่วนบุคคลรถยนต์แท็กซี่สาธารณะรถบรรทุกรถปิ๊กอัพรถสามล้อเครื่องรถจี๊ป ฯลฯ

2.2 สีของรถเป็นรถสีใด บริเวณใดเป็นสีชนิดธรรมดาลูไซท์ ฯลฯ

2.3 ความเก่า-ใหม่เป็นรถค่อนข้างเก่าหรือใหม่

2.4 ยี่ห้อเป็นรถยี่ห้อใดรุ่นปีพ.ศ.ใด(ต้องฝึกดูและจดจำ ยี่ห้อต่างๆ )

2.5 หมายเลขทะเบียนดูได้จากแผ่นป้ายทะเบียนให้จดจำทั้งตัวอักษรและหมายเลขถ้าเป็นรถต่างจังหวัดให้จดจำชื่อจังหวัดไว้ด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถ ประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไปเช่นรถเก๋งส่วนบุคคลแผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นสีขาวตัวเลขและตัวอักษรเป็นสีดำ(เป็นป้ายของทางราชการ) ติดข้าง หน้า-หลังรถแท็กซี่แผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นสีเหลืองตัวอักษรสีดำติดทั้งข้างหน้า-หลังแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์จะเป็นพื้นสีขาวตัวเลขตัว อักษรสีดำติดข้างหลังเพียงแผ่นเดียว

อนึ่งในการสั่งเกตุแผ่นป้ายทะเบียนพยายามสังเกตุด้วยว่าเป็นแผ่นป้ายที่ติดไว้อย่างหลวมหรือติดอย่างแน่นหนาหรือมีการพรางเลขอักษรของแผ่นป้าย นั้นๆ หรือไม่ด้วยวิธีการใด(ปัจจุบันคนร้ายมักใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมหรือมีการพรางเลขหมายทะเบียนและตัวอักษรให้ผิดไปจากความเป็นจริง)
3.
สิ่งที่เป็นตำหนิรอยชนที่เห็นได้ชัด

3.1 ตำหนิเช่นกระจกแตกสีลอกมีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ ฯลฯ

3.2 รอยชนรอยบุบรถมีรอยถูกชนบริเวณใดมากน้อยเพียงใดมีรอยบุบที่ใด

3.3 จุดเด่นเป็นรถที่แต่งเพื่อใช้แข่งขันมีเสาอากาศติดอุปกรณ์พิเศษต่างๆกับรถ ฯลฯ

3.4 สติกเกอร์ฟิล์มติดสติกเกอร์บริเวณใดเป็นรูปหรือเครื่องหมายหรือข้อความใดมีติดฟิล์มกรองแสงมาก-น้อยที่ใดอย่างไร

3.5 แผ่นป้ายที่ติดกับกระจกด้านหน้าได้แก่แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีแผ่นป้ายผ่านเข้า-ออก ของสถานที่ต่างๆบางครั้งระบุชื่อไว้ที่แผ่นป้ายถ้า เห็นให้จดจำไว้ด้วยแผ่นป้ายแสดงสิทธิพิเศษต่างๆเช่นการจอดรถการประกันภัย  ฯลฯ
การสังเกตยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์

รถยนต์

หมายเลขทะเบียนรถตำแหน่งที่ติดประเภทรถเก่า  รถกระบะ   รถบรรทุก  สีรถ
สติกเกอร์ที่ตกแต่งยี่ห้อรถและรุ่นตำแหน่งป้ายวงกลมป้ายผ่านเข้า-ออก
สถานที่ส่วนบุคคลตำแหน่งเสาวิทยุโทรทัศน์ชนิดไฟท้ายรูปลักษณะสิ่งประดับ เช่น แขวนหน้ารถ ระหว่างหน้ารถ

รถจักรยานยนต์

เลขทะเบียนตำแหน่งที่ติดประเภทวิบากผู้หญิงสีรถสติกเกอร์ที่ตกแต่ง
ยี่ห้อ รุ่น ไฟท้าย บังโคลนท่อไอเสีย แบบและ เสียง

3.6 เสียงของเครื่องยนต์แตรจดจำว่าเสียงอย่างไรรถบางประเภทเสียงเครื่องยนต์เสียงแตรเฉพาะตัวเสียงรถแข่งรถปกติ รถสามล้อรถ จักรยานยนต์ ย่อมแตกต่างกันบางครั้งเห็นยานพาหนะก็อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นยานพาหนะอะไรต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรทั้งหมดที่ได้แนะนำมานี้เป็น เพียง แนวทางในการที่ท่านจะใช้ในการสั่งเกตจดจำตำหนิรูปพรรณ ของบุคคลลักษณะของยานพาหนะที่ต้องสงสัยการที่ท่านจะจดจำได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่า ท่านมีความสนใจและมีการฝึกฝนในการจดจำตามแนวทางมากน้อยเพียงใดวิธีการฝึกจดจำนั้นไม่ใช่ของยากท่านอาจฝึกฝนจดจำบุคคลที่เดินผ่านไปมา หรือยานพาหนะที่ผ่านไปมาแล้วลองบันทึกสิ่งที่ท่านจำได้แล้วนำไปตรวจสอบกับบุคคลยานพาหนะจริงอย่างไรก็ตามข้อสำคัญของการสังเกตจดจำจะ เป็นประโยชน์ต่อการสืบส่วนของตำรวจก็คือข้อมูลที่แม่นยำใกล้เคียงกับควาเป็นจริงมากที่สุดดังนั้นหากท่านไม่แน่ใจในข้อมูลใดๆ ก็ไม่ควรใช้วิธีเดา หรือ คิดเอาเองเพราะถ้าให้ข้อมูลเหล่านี้กับตำรวจแล้วอาจทำให้เกิดการไขว้เขวสับสนแก่การปฎิบัติงานของตำรวจอย่างแน่นอน

กลับหน้าหลัก