::: เมนูหลัก :::

::: เมนูหลัก :::
  หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  นโยบายผู้กำกับ
  สถานภาพกำลังพล
  ผู้บังคับบัญชา
  กต.ตร.สภ.บางพลี
  หน่วยงานภายใน
  ผลงานและโครงการ
  ข้อมูลท้องถิ่น
  ร้องทุกข์ - แจ้งเบาะแส
  หมายเลขโทรศัพท์-แผนที่
  พันธะสัญญาให้บริการประชาชน

::: คู่มือประชาชน :::

  แนะนำการติดต่อสถานีตำรวจ
  การป้องกันรถหาย
  การป้องกันอาชญากรรม
  การจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย

::: แนะนำเว็บไซต์ :::

 

::: คู่มือประชาชน :::

แนะนำการติดต่อสถานีตำรวจ
การป้องกันรถหาย
การป้องกันอาชญากรรม
การจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
การขอใบอนุญาตขับขี่
ความรู้เรื่องยาเสพติด
กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจร
ป้ายสัญญาณจราจร
การประกันตัวผู้ต้องหา
การขออนุญาตต่างๆ
ตำหนิรูปพรรณทรัพย์
 

 

::: สถาบันพระมหากษัตริย์ :::

เครือข่ายกาญจนาภิเษก
พระมหากษัตริย์ไทย
พระราชดำรัสในหลวง-ราชินี
โครงการตามพระราชดำริ
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
โครงการพัฒนาดอนตุง
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
มูลนิธิชัยพัฒนา
พระราชบิดาแห่งเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สภากาชาดไทย
 
 

::: สถานีโทรทัศน์ :::

ช่อง 3   ช่อง 5   ช่อง 7

ช่อง 9   ITV      UBC
 

 

::: ข่าว - หนังสือพิมพ์ :::

ไทยรัฐ   เดลินิวส์   ข่าวสด

ผู้จัดการ   มติชน   แนวหน้า

ไทยโพสต์   คม - ชัด - ลึก

กรุงเทพธุรกิจ   ฐานเศรษฐกิจ

สยามรัฐ      บ้านเมือง

เนชั่น   กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทย   บิสิเนสไทย

บางกอกโพสต์   โพสต์ทูเดย์

INN   BEC   ทันหุ้น

ประชาชาติธุรกิจ   สยามธุรกิจ

บางกอกทูเดย์   กระแสหุ้น
 

 

::: ประชาสัมพันธ์ :::

 

 

 

 
พันธะสัญญาสถานีตำรวจภูธรบางพลี
   
 
เหตุด่วน เหตุร้าย โทร : 02-740-3211
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ สถานีตำรวจภูธรบางพลี  : 02-7403271  - 6   
โทรสาร : 02-740-3279
e-mail  :  [email protected]
   
 
พันธะสัญญาการให้บริการประชาชน  สถานีตำรวจภูธรบางพลี
   
             
 

ประเภทงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

ภายใต้กรอบ

   
  การขอตรวจสอบประวัติ
สมัครงาน หรือ เข้าศึกษาต่อ
1.พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลาย
   นิ้วมือและกรอกข้อความในเอกสาร
2.ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียน
   ประวัติอาชญากร
3.แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

ภายใน 30 วัน

ประชาชนสามารถถือเอกสารไปตรวจสอบ พร้อมขอรับผลที่กองทะเบียนประวัติฯด้วยตนเองได้ หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนมาก็ได้    
  การแจ้งเอกสารหาย

1.พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันเพื่อ
   เขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย
2.พนักงานสอบสวนลงนาม
   ในบันทึกประจำวันในข้อที่รับแจ้ง
3.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน
   มอบสำเนาบันทึกประจำวันให้ผู้แจ้ง

ภายใน 5 นาที

นับตั้งแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง     
  การเปรียบเทียบปรับ
ตามใบสั่ง
 
1.นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อ 
   กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
2.ชำระค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบ
   ปรับ รับใบเสร็จ และใบอนุญาตขับขี่
   (กรณีที่ไม่ต้องบันทึกคะแนน)
  
   * ประชาชนสามารถชำระค่าปรับได้
      ทางไปรษณีย์

ภายใน 10 นาที

นับตั้งแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง    
  การขอสำเนาบันทึก
ประจำวันเกี่ยวกับคดี
1. ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึก
    ประจำวันต่อพนักงานสอบสวน
2. เมื่อหัวหน้าสถานีพิจารณาแล้ว
    มีความเห็นอนุญาต
3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน 
    นำสำเนาบันทึกประจำวัน
    ให้นายตำรวจสัญญาบัตรรับรอง
    สำเนาถูกต้องมอบให้กับผู้แจ้ง

ภายใน 5 นาที

 วัน เวลาราชการ    
  การขอถอนคำร้องทุกข์ 1.พนักงานสอบสวนเวรเจ้าของคดี
   หรือร้อยเวรตรวจสอบเอกสารที่
   เกี่ยวข้อง

2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบคดี และ
   อธิบายขั้นตอนการดำเนินคดี 

3.บันทึกปากคำ และลงลายมือชื่อใน
   สมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์    
   (กรณียึดของกลาง) ลงบันทึกประจำ
   วันบันทึกการถอนคำร้องทุกข์ คดี
   ความผิดอันยอมความได้

ภายใน 1 ชั่วโมง

     
  การแจ้งความเป็นหลักฐาน
กรณีที่ไม่เกี่ยวกับคดี
1.พนักงานสอบสวนซักถาม
   รายละเอียดข้อเท็จจริง และตรวจ
   สอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ลงบันทึกประจำวัน

ภายใน 30 นาที

     
  การขอประกันตัวผู้ต้องหา

 
1.ผู้ต้องหา หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง 
   นำหลักประกันยื่นคำร้องขอปล่อย
   ชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานสอบสวน หรือ
   เจ้าพนักงานตำรวจ
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐาน
   ถูกต้องครบถ้วน
3.บันทึกสัญญาประกัน และมีความเห็น 
   ควรหรือไม่ควรอนุญาตให้ประกัน
4.ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาต
   ให้ประกัน
5.ในกรณีที่อนุญาต ให้ออกหลักฐานรับ
    หลักประกัน และสัญญาประกันคู่ฉบับ
    มอบให้นายประกัน
6.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน ทำการ
    บันทึกประจำวันเพื่อปล่อยตัว หรือ
    ไม่ปล่อยตัว ผู้ต้องหา

 

ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานตำรวจ

กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจสั่งปล่อยชั่วคราวได้ ให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว


 

1.พนักงานสอบสวนได้ทำการ
   สอบสวนพิมพ์ลายนิ้วมือ
   ผู้ต้องหาแล้ว
2.หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกัน
   ครบถ้วน
3.หลักฐานเกี่ยวกับหลัก
   ประกันครบถ้วน
4.พนักงานสอบวนเป็นผู้มี
   อำนาจวินิจฉัยคำร้องขอ

   * ยกเว้น กรณี
4.1.คดีความผิดต่อ
     พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
     รัชทายาท และผู้สำเร็จ
     ราชการแทน
4.2.คดีความผิดความมั่นคง
     ของรัฐ ภายในราชอาณาจักร
4.3.คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
   
  การคืนหลักทรัพย์ที่นำมา
ประกันตัวผู้ต้องหา
 1.นำหลักฐานรับหลักประกันตัวผู้ต้องหา
    พบพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่
    ธุรการทางคดี
 2.พนักงานสอบ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ
    ทางคดีตรวจสอบและบันทึกผลคดี
    ถึงที่สุดหรือบันทึกเหตุที่ถอนคดีได้
 3.พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้ถอน
    สัญญาประกัน
 4.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึก
    ประจำวัน และมอบหลักทรัพย์คืนให้
    นายประกัน

ภายใน 1 ชั่วโมง
 ในเวลาราชการ
นับแต่เวลาที่ยื่น
หลักฐานประกันตัวผู้ต้องหา ต่อพนักงานสอบสวน

ภายใน 1 วัน
ทำการ นับแต่วัน
ที่ยื่นหลักฐาน
ประกันตัวผู้ต้องหา
ต่อพนักงานสอบสวน

1.หลักทรัพย์เก็บรักษาอยู่ที่
   สถานีตำรวจ
2.พนักงานสอบสวนเป็นผู้มี
   อำนาจวินิจฉัยคืนหลักประกันได้

1.หลักทรัพย์ไม่ได้เก็บรักษา
   อยู่ที่สถานีตำรวจ
2.พนักงานสอบสวนเป็นผู้ม
   อำนาจวินิจฉัยคืนหลักประกัน
 

   
  การตรวจสอบสภาพรถ
ในคดีจราจร
1.พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไป
   ตรวจสภาพ
2.นำรถไปตรวจสภาพที่กองบังคับการ
   ตำรวจจราจร

   ** หรือผู้ชำนาญการอื่น แต่ต้องสอบ
       สวนให้ปรากฎความรู้ ความชำนาญ
       ในเรื่องนั้นไว้ด้วย

ภายใน 1 วัน

 

   
  การคืนของกลางกรณีศาล
มีคำพิพากษา หรือคำสั่ง
ถึงที่สุดไม่ริบ หรือพนักงานอัยการ
แจ้งให้คืน
1.นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ และ
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบพนักงานสอบ
   สวน
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐาน
   และพิจารณามีความเห็นเสนอผู้มี
   อำนาจสั่งคืนของกลาง
3.ลงบันทึกประจำวันคืนของกลาง และ
   ลงลายมือชื่อรับในสมุดบัญชียึด และ
   รักษาทรัพย์

ภายใน 1 ชั่วโมง

     
  การแจ้งความคืบหน้าของคดี พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือ
     ถึงผู้เสียหาย
ภายใน 1 เดือน จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น      
  การแจ้งให้ญาติ หรือบุคคล
ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ ทราบการจับกุม
เมื่อผู้ถูกจับร้องขอ
เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหา
     เป็นผู้แจ้ง หรือประสานตำรวจท้องที่
     ที่ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
     มีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้ง

 
ภายใน 1 ชั่วโมง
     
 

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

ภายใต้กรอบ

   
  ความพร้อมในการป้องกันปราบปราม การแบ่งเขตการตรวจ
การจัดประเภทสายตรวจ
การประกอบกำลังออกปฏิบัติงาน

สถานีมีความพร้อมในการป้องกั
ปราบปรามและให้
บริการประชาชน
 ตลอด 24 ชม.
โดย
แบ่งพื้นที่การตรวจเป็น 5 เขตตรวจ แต่ละเขตมีตำรวจสายตรวจ จำนวน 2 นาย 
นอกจากนั้นยังมี
สายตรวจรถยนต์ 
สายตรวจเดินเท้า จำนวน 4 นาย และอาสาสมัคร
สมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม
ร่วมปฏิบัติด้วย

ขนาดของพื้นที่
กำลังฝ่ายป้องกันปราบปราม
     ของสถานี
ความเหมาะสมต่อสถานภาพ
     อาชญากรรมในพื้นที่

   
  การระงับเหตุ/ให้บริการ เมื่อมีการแจ้งเหตุร้าย หรือขอรับ
     บริการ ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ต้อง
     รีบเดินทางไประงับเหตุ และให้
     บริการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุหรือให้บริการ
ตามที่ได้รับแจ้ง
ภายในเวลา 3 นาที
วิธีการคำนวณเวลา เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้แจ้งเหตุ หรือขอรับบริการมายังตำรวจจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไปยังจุดเกิดเหตุ หรือจุดที่ให้บริการ
   
  การควบคุมผู้ต้องหา การควบคุมผู้ต้องหา ผู้ต้องกักขังบน
     สถานี (ในห้องควบคุม)

ผู้ต้องหา/ผู้ต้องกักขัง ควบคุมอย่างปลอดภัย
ในห้องควบคุม ที่สะอาด เหมาะสม

สิทธิตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ    
  การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งเหตุมายังสถานี
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์รับข้อมูล

การโทรศัพท์มาแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจ
จะจัดโทรศัพท์ รับแจ้งเหตุไว
้โดยเฉพาะ จำนวน 2 หมายเลข
โดยใช้ระบบคนตอบรับ

 

สถานีต้องจัดโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหต(โทรเข้าได้อย่างเดียว)
ไว้ให้บริการอย่างน้อย 2 หมายเลข
   
 

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

ภายใต้กรอบ

   
 

การจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจร
ประจำทางแยก หรือ จุดที่มีปัญหาการจราจร
เช่น ทางแยกสำคัญหน้าศูนย์การค้า
สถานศึกษา หรือย่านชุมชน

มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
     ประจำทางแยกสำคัญ และจุดสำคัญ
     เช่น หน้าศูนย์การค้า สถานศึกษา
     ย่านชุมชน
ช่วงเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
     อยู่ประจำจุด

การจัดกำลังประจำทางแยก 5แยก กำลัง 6 นาย
การจัดกำลังประจำจุดสำคัญ 6 จุด กำลัง 7 นาย
ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่เวลา
07.00 - 19.00 น.

     
  จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวก
การจราจร
จัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความ
     สะดวกการจราจร
กรณีได้รับแจ้งอุบัติเหตุ/รถเสีย/
     ขอความช่วยเหลือหรือ
การแก้ไขปัญหาการจราจรกรณี
     เร่งด่วนเฉพาะหน้า ซึ่งประชาชน
     ร้องขอให้ดำเนินการ และต้องปฏิบัติ
     ทันที
การจัดสายตรวจจราจรไว้อำนวย
     ความสะดวกการจราจร
ช่วงเวลาที่จัดสายตรวจ(ตลอด 24 ชม. หรือช่วงเวลาใด)
สายตรวจจราจรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ 3 นาที
จัดกำลังสายตรวจ 10 สาย จำนวน 14 นาย
ระยะเวลาในการเดินทางถึงที่เกิดเหตุ
ให้นับระยะเวลาตั้งแต่ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเดินทางไปพบผู้แจ้ง หรือถึงที่เกิดเหตุ
   
  การอำนวยความสะดวก
ด้านการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุมออกใบ
     สั่ง และเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ แล้ว
     นำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บ นำส่ง
     ให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ
ช่วงเวลาที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้ทำ
     การเปรียบเทียบคดีประจำสถานี
นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน
     เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
     ชำระค่าปรับและรับใบอนุญาตขับขี่
     คืน

ภายใน 30 นาที


สามารถชำระค่าปรับได้ทุกวัน หรือวันราชการตลอด 24 ชม.หรือช่วงเวลาใด

ภายใน 10 นาที

     
  การขออำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรทั่วไป
พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อ หรือ
     ยื่นหนังสือ
พิจารณาดำเนินการแล้วแจ้งผล
     ให้ทราบ
พิจารณาเสนอหน่วยงานเหนือสั่งการ
     แล้วแจ้งผลให้ทราบ
ภายใน 1 วันทำการ (กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)
ภายใน 1 วันทำการ (กรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่น)
     
 

การขออำนวยความสะดวก
กรณีต้องขอใช้พื้นผิวจราจร

พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อ หรือ
     ยื่นหนังสือ
พิจารณาดำเนินการแล้วแจ้งผล
     ให้ทราบ
พิจารณาเสนอหน่วยงานเหนือสั่งการ
     แล้วแจ้งผลให้ทราบ
ภายใน 1 วันทำการ (กรณีไม่กระทบหน่วยอื่น)
ภายใน 1 วันทำการ (กรณีต้องประสานกับหน่วยอื่น)
     
  การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีจะต้องออกคำสั่ง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อ หรือ
     ยื่นหนังสือ
หัวหน้าสถานีพิจารณา
     มีความเห็นเสนอ
ส่งเรื่องไปยังกองบังคับการ และ
     กองบัญชาการเพื่อพิจารณา
ภายใน 1 วันทำการ
     
             
           
             


กลับหน้าหลัก

สถานีตำรวจภูธรบางพลี  เลขที่ 99/99  หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ 02-740-3211 , 02-740-3271-6  โทรสาร 02-740-3279
e-mail :  [email protected]
• Design by watcharapong • All rights reserved 2011   • Contact :
[email protected] •